God Fortsättnig

Juldagen

Nu först infaller det stora jullugnet. Och det är riktigt behagligt.
Visserligen har jag beredskap men ännu har inget allvarligt hänt, men det kan gå fort så ändrar sig det.
(Precis när jag hade skrivit ovanstående kom ett larm (inte fågel) och jag fick dra i väg till Färjestaden och mockla lite med ett täppt avlopp. Sedan gick liksom dagen, men nu är jag här igen.)Så här ser det ut i mina marker i dag.Och för något dygn sedan såg Kalmar och sundet ut så här. Det är gräsänder som ligger där och guppar.


En jul på Årstagård innan sorgerna hopade sig kunde te sig så här.

Årsta 24/12 1809
Söndag. Om aftonen upptändes här hemma Ljus uti alla 4 kronor,
samt många stakar och andra faconer af trä så inrättade, att man på ett
bord i salen, framför skåpet, midt emot kakelugnen hade 19 Ljus; först
en rät linje, så en hvälfd båga, framför hvilken stod en nyss utsprucken
Törnros i sin kruka, och på sidorna små granar, hvari hängde små kloc-
kor gjorde af guldpapper, och öfverst i vardera en gyllenekrona.
Några drängar och hustrur som voro inne att se grannlåten fingo
brännvin och hvetebröd; liksom våra Drängar och Rättaren förut
fingo Ljus, Vört- och hvetebröd och var sitt 1/4 brännvin. Pigorna
fingo var sin RDr .......

.... Vid måltiden fingo pappa och jag uti en ask
hvarjehanda atrepper utaf vår son, men förnämligast gaf han mig
armband af sitt hår, med guldholkar och knäppe, hvilket ehuru kärt
för mig, ändock var ömt att hans lilla inskränkta kassa därigenom blifvit
så märkeligt minskad."

Det där med hårslöjd var nog borta ett bra tag men jag vet att någon/några har börjat med det igen och det verkar vara i Dalarna.
De gör väldigt fina saker.


Hårslöjd. Bilden är lånad från sveriges Pensionärsförbunds hemsida.Ha nu en riktigt bra fortsättning på julen


Foto och illustration | | Kommentera |
Upp